Akadémia IT a Manažmentu, Francisciho 628/1, 97901 Rimavská Sobota
Mobil: 0903065229 E-mail: kornel.kuvik@post.sk Web: podnikatelskyplan.wz.sk

Vítajte u obchodného poradcu

Vytvoríme Vám podnikateľský plán na mieru

Marketingová analýza trhu

Analýza trhu a konkurencie.

Cenová politika

Prispôsobíme Vám vhodnú cenovú politiku.

Konzultácia s klientom

Konzultovanie s klientom ohľadne postupu podnikateľského plánu.

Vytvorenie podnikateľského plánu

Kompletizácia podnikateľského plánu na získanie úveru s banky alebo úradu práce na začatie podnikania.

Finačný plán

Kalkulácia príjmov a výdajov.

Plán ziskov a strát

Kalkulácia výnosov a nákladov.

Plán cash flow

Kalkulácia peňažného toku.

Plán podnikania

Opis podnikania a jeho cielov.

0
Spokojný zákazníci v %
0
Vyhotovených plánov
0
Poradenstvo
0
Certifikovaná kvalita v %
Referencie

Čo hovoria klienti

FAQ

Najčastejšie otázky

Otázky naších klientov a záujemcov o vypracovanie podnikateľského plánu.

 1. Základná cena je 150 €
 2. Cena záleží od komplikovanosti plánu
 3. Cena bude na základe dohody s klietom
 1. Manažment podniku je riadiací pracovník spoločnosti
 2. Manažér je aj podnikateľ
 3. Manažér podniku riadí celú organizáciu a motivuje zamestnancov
 4. Manažér podniku robí opatrenia na dosiahnutie cielov podniku
 1. Cez úrad práce na začatie podnikania
 2. Cez úvery s niektorej banky
 3. Cez úvery nebankoviek
 4. Od investorov

Titulnú stranu. Obsah. Popis podniku. Popis výrobku, tovaru alebo služieb. Manažment podniku. SWOT analýzu. Marketing podniku. Finančný plán. Plán ziskov a strát. Plán cash flow. Bilanciu a podobne.

Naše práce

Podnikateľské plány